Biblioteka dostępna

Powołanie

W Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy został powołany zarządzeniem 69/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Pełnomocnik ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Na funkcję Pełnomocnika ds. dostępności w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy została powołana p. Izabela Anulewicz – p.o. Kierownika Administracji.

Przyjazna strona www

1. Strona bibliotekabemowo.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, wyróżnienie odnośników.

2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

3. Dzięki tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych.

4. Dla lepszej przejrzystości linki, w tym również te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie.

5. Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

6. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafik (na przykład na urządzeniach mobilnych).

8. Strona internetowa jest w znacznym stopniu zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

*Redaktorzy starają się osadzać teksty bezpośrednio w serwisie i ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików jak PDF, DOC itp.

*Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (w sieci są dostępne bezpłatne konwertery). 

 

Ważne dokumenty

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeżeli na tej stronie internetowej napotkałeś problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej- zgłoś je Izabeli Anulewicz – koordynatorce ds. dostępności. Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę z powodu braku zapewnienia dostępności. W zgłoszeniu podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub e-mail).

Izabela Anulewicz
p.o. Kierownik Administracji