Aktualności

Biblioteka DOSTĘPNA dla wszystkich

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zakończyła realizację kolejnej edycji zajęć i warsztatów z grantu „Dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb użytkowników ze szczególnymi potrzebami w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu” w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Idea kultury dostępnej dla wszystkich – bez względu na różnorodne potrzeby i ograniczenia, jest nam bliska, dlatego tak ważne jest dla nas możliwość ponownego realizowania działań propagujących założenia programu dostępności – mówi dyrektorka bemowskiej Biblioteki Anna Fiszer-Nowacka. Przedsięwzięciom realizowanym w bemowskich placówkach bibliotecznych przyświecał cel integracji społecznej oraz umożliwienia dostępu do oferty kulturalnej szerokiemu gronu odbiorców. Dzięki dofinansowaniu z PFRON nasza biblioteka stworzyła przyjazną i otwartą przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, wyposażyła placówki w sprzęt i akcesoria pomocne w komunikacji, umożliwiła także korzystanie z bezpłatnej oferty atrakcyjnych zajęć i warsztatów.

Dzięki funduszom z projektu „Kultura bez barier” biblioteka zrealizowała zakup dwóch MÓWików – urządzeń uławiających porozumiewanie się dla osób niemówiących. MÓWik to pierwsza polska aplikacja na urządzenia mobilne z  systemem Android. Jest wyposażona w  12 tysięcy symboli graficznych, które zastępują słowa oraz w syntezę mowy damską i męską, która odczytuje głośno to, co użytkownik wybierze. MÓWik jest jedynym oprogramowaniem wyposażonym w polską gramatykę, dzięki czemu można budować poprawne zdania. Można również pisać na klawiaturze ekranowej, a program głośno odczyta napisany tekst. Narzędzie przeznaczone jest dla szerokiej grupy osób, można  dostosować je do każdej niepełnosprawności, wieku, potrzeb, możliwości i  ograniczeń, jakie mogą występować u  osoby niemówiącej. Ponadto placówki, gdzie odbywały się warsztaty, realizowane w ramach projektu, wyposażone zostały w wygodne fotele, koce oraz poduszki sensoryczne poprawiające komfort uczestnictwa w zajęciach oraz słuchawki dla uczestników i uczestniczek wrażliwych na głośne dźwięki i hałas.

– Chcieliśmy stworzyć na Bemowie odpowiednią przestrzeń, bliską użytkownikom, bezpłatną, a przede wszystkim przyjazną osobom z ograniczeniami – podkreśla Joanna Braun, kierowniczka działu promocji bemowskiej biblioteki.

Projekt polegał również na organizacji zajęć przeznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, a także ze spektrum autyzmu.

– Zależy nam na przełamaniu bariery w odbiorze kultury i sztuki również wśród osób z niepełnosprawnością. Rozbudowanie naszej oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami pozwoli nam również podnieść atrakcyjność oferty bibliotecznej i wprowadzić nowoczesne rozwiązania. Poprzez działania zaspokajamy również wielką potrzebę skutecznego komunikowania, dzięki któremu społeczny wizerunek osób z utrudnionym dostępem lub niepełnosprawnościami będzie ulegał zmianie. Takie zmiany powinny następować, a biblioteki publiczne winny być ich prekursorem – zaznacza Joanna Braun.

Realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”.

Wartość grantu: 64 328,90 PLN

Podziel się / Udostepnij na: