Aktualności

Nowe przedsięwzięcie bemowskiej biblioteki

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy bierze udział w projekcie „Kultura bez barier”. Dzięki grantowi dostosowuje ofertę kulturalną do potrzeb użytkowników ze szczególnymi potrzebami w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spectrum autyzmu.

– Chcemy stworzyć na Bemowie odpowiednią przestrzeń, bliską użytkownikom, bezpłatną, a przede wszystkim przyjazną osobom z ograniczeniami – podkreśla kierownik działu promocji bemowskiej biblioteki Joanna Braun.

Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu do bogatej oferty kulturalnej szerokiemu gronu odbiorców przy jednoczesnych działaniach sprzyjających integracji społecznej. Zajęcia przeznaczone są tylko dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym również dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu. W listopadzie odbyły się zajęcia z malowania na odzieży, tworzenia lampionów w słoju, ceramiki, zaś w grudniu przewidziane są spotkania, podczas których opiekunowie uczestników samodzielnie przygotują kompozycje z mchu chrobotka oraz ozdoby świąteczne. W tym czasie dzieci będą miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanych terapeutów. Od nowego roku planowany jest szereg kolejnych zajęć. 

 – Zależy nam na przełamaniu bariery w odbiorze kultury i sztuki również wśród osób z niepełnosprawnością. Rozbudowanie naszej oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami pozwoli nam również podnieść atrakcyjność oferty bibliotecznej i wprowadzić nowoczesne rozwiązania. Poprzez działania zaspokoimy również wielką potrzebę skutecznego komunikowania, dzięki któremu społeczny wizerunek osób z utrudnionym dostępem lub niepełnosprawnościami będzie ulegał zmianie. Takie zmiany powinny następować, a biblioteki publiczne winny być ich prekursorem – zaznacza Joanna Braun.

Zajęcia odbywają się w Miejscu Aktywności Lokalnej Spotykalnia przy Powstańców Śląskich 126 w Galerii Bemowo, czyli w miejscu dostosowanym do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

Realizowane przedsięwzięcie grantowe pt. „Dostosowanie oferty kulturalnej do potrzeb użytkowników ze szczególnymi potrzebami w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spectrum autyzmu” jest częścią projektu „Kultura bez barier”. Wartość grantu: 64 328,90 PLN

Podziel się / Udostepnij na: