Aktualności

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2023

Podziel się swoim projektem, zdobądź doświadczenie, inspiracje i …nagrody. Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2023! Formularz tutaj: https://wnek.sdk.pl/

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej, które były realizowane w roku poprzedzającym aktualną edycję nagrody i/lub w roku bieżącym, za który przyznawana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. 

W 2023 roku, wraz ze zmianą regulaminu WNEK, wprowadzone zostały nowe kategorie w których przyznawana będzie nagroda. Są one zgodne z dokumentem Edukacja Kulturalna w Warszawie: https://tiny.pl/w3twf

Oto nowe kategorie: 
1. różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo 
2. środowisko naturalne i klimat 
3. kompetencje przyszłości 
4. procesy twórcze 
5. dziedzictwo kulturowe i tożsamość 
6. wspólnoty lokalne 
7. procesy włączające i dostępność 

Kapituła WNEK złożona z praktyków i praktyczek kultury i edukacji, profesjonalistów i profesjonalistek z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną dokonuje wyboru laureatów i laureatek na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie oraz własnych eksperckich wniosków. 

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Nagrody zostaną wręczone laureatom i laureatkom na jesiennej uroczystości podsumowania WNEK 2023, która będzie także okazją do integracji realizatorów i realizatorek projektów, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy oraz przestrzenią uruchomienia wspólnej refleksji o przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie. 

Termin zgłaszania projektów upływa 30 czerwca 2023 roku.

Podziel się / Udostepnij na: